Voor wie?

Problemen?

Een greep uit de dagelijkse problemen waarbij Vyent hulp biedt:

  • Jongeren hebben problemen met hun ouders
  • Jongeren hebben ruzie thuis of er is heel veel ruzie thuis
  • Jongeren zijn eenzaam of worden gepest
  • Jongeren hebben een groepje vrienden, die regelmatig de wet overtreden
  • Jongeren hebben moeite met hun dagindeling
  • Jongeren hebben iets naars meegemaakt en hebben hier regelmatig last van
  • Jongeren die een strafbaar feit gepleegd hebben en daarnaast problemen hebben
Lees meer...

Vyent is een jong en dynamisch bureau dat zich onderscheidt door maatwerk te leveren. Wij passen ons aanbod aan op de vraag van de cliënt. De doelstelling van Vyent is om vanuit de eigen competenties, kracht en het netwerk van de cliënt mogelijkheden te creëren ter verbeterig van het individu en/of binnen een (gezins)systeem.

Hierbij vinden we het belangrijk een goede relatie op te bouwen met cliënten. Ieder individu wordt beschouwd als een volwaardig lid van de maatschappij, waarbij het soms nodig is ondersteuning te krijgen. 'Ondersteuning', omdat ons streven erop gericht is de cliënten zelfstandig te laten functioneren zodra dit kan.

Lees meer...

Bel me terug

Bel me terug

  • Gebruik een ECHT emailadres zodat we contact op kunnen nemen.